последователност

последователност
същ. - поредност, ред, верига, верижност, постепенност, следствие, непрекъснатост
същ. - хронология
същ. - логика, логичност, закономерност, правилност
същ. - принципиалност, праволинейност
същ. - вярност, приобщеност, привързаност
същ. - свързване, серия, наниз

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • сукцесивност — (лат. successivus) последователност, непрекинатост …   Macedonian dictionary

  • сукцесија — (лат. successio) 1. постепеност, последователност 2. прав. а) наследување, ред на наследување б) наследство, оставина …   Macedonian dictionary

  • верига — същ. синджир, железа, окови, букаи същ. колона, кордон, редица, низ, връзка, ред, последователност, следствие, продължение същ. ярем, робство, подчинение, зависимост същ. скоба, греда същ. поредица, серия, система същ. ци …   Български синонимен речник

  • верижност — същ. последователност, свързаност …   Български синонимен речник

  • вярност — същ. истинност, достоверност, автентичност, действителност, правилност, неизменност, точност същ. преданост, придаденост, привързаност, искреност, честност, добросъвестност, лоялност същ. добри намерения същ. приобщеност, последователност …   Български синонимен речник

  • градация — същ. постепенност, последователност, степенуване, прогресия …   Български синонимен речник

  • закономерност — същ. взаимозависимост, причинност, причинна връзка, взаимоотношение, логика, логичност, правилност, последователност, диалектика …   Български синонимен речник

  • каузалност — същ. каузалитет, причинност, причинна връзка, зависимост, взаимозависимост, обусловеност, закономерност, последователност същ. каузална връзка …   Български синонимен речник

  • логика — същ. логичност същ. последователност, смисъл, разум, здрав разум същ. мисъл, разсъждение, силогизъм същ. закономерност, причинност, причинна връзка, правилност, убедителност …   Български синонимен речник

  • логичност — същ. логика същ. последователност, смисъл, разум, здрав разум същ. мисъл, разсъждение, силогизъм същ. закономерност, причинност, причинна връзка, правилност, убедителност …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”